The Troostwijk film collection:Queen Juliana of the netherlands and Prins Bernhard on visit in Arnhem.This footage was shot in 1962 with a Bell & Howell 624, 8mm cine camera. “What fascinated me immediately when I saw this footage for the first time, is the way how J.Troostwijk used his lens according to a visual grammar which had at the time(1962) no other frame of reference; thus the viewer is put primarily on the wrong track; you immediately think of the “Zapruder film, the famous amateur film in which the assassination of President J.F.Kennedy was framed . Only one year later, in 1963, would the well-known recordings from Dallas give a fully different perspective to this footage …” Sacha Barraud
Uit de Troostwijk filmcollectie: “Wat mij onmiddellijk fascineerde toen ik deze opname voor het eerste zag, is hoe J.Troostwijk filmt volgens een beeld grammatica die op dat moment in 1962 geen andere referentiekader kende; daardoor wordt de kijker in eerste instantie op de verkeerde been gezet; meteen denk je aan de bekende ‘Zapruder film ‘ , het beroemde amateur film waarin de moord op President J.F.Kennedy wordt vast gelegd. “ Pas een jaar later, in 1963 zullen de bekende opnamen uit Dallas een andere kijk geven op deze filmbeelden … “Sacha barraud

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *